www.x-35.se
www.X-35.se - Det svenska klassförbundet för X-35.

Klassregel

Klassregel
Här kan du hitta de internationella klassreglerna hos X-35.com

klassregel 2012 pdf

Uppdaterad H4 kölmall 2012-04-08. Länk pdf

Regatta formulär

Sail Registration Form    Checklista utrustning

Sail Sticker
För att begränsa segelkostnaderna har X-35 klassen infört restriktioner gällande antal segel som varje båt får ha ombord samt antal segel som får nyregistreras per år. Nya segel skall därför märkas med en specifik ”X-35 Class Sail Sticker” som beställs via http://www.x-35.com

X-35 Logo

Länk till x-yachts.com